امروز ایران به وسعت غیرت کرمانشاه عزادار است

تقدیر سوگنامه دیگری رقم زد

 

و در آبانگاه  داستان جدایی برگ های سبز زندگی  را در کرمانشاه به تصویر کشاند

هر چند  فاصله ها  توان  بغض  انسان هایی  را ندارد  که این  پاییز  را تجربه  می کنند

اما گرمی اشک ها ی هموطنان در سراسر گیتی امید بخش دوباره آغاز می باشد.

بررسی نمایید

قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت در خصوص تبلیغات مربوط به سامانه پرداخت قبوض

بدین وسیله به اطلاع دفاتر پیشخوان می رساند؛ طبق گزارش های دریافت شده در روزهای …