امروز ایران به وسعت غیرت کرمانشاه عزادار است

تقدیر سوگنامه دیگری رقم زد

 

و در آبانگاه  داستان جدایی برگ های سبز زندگی  را در کرمانشاه به تصویر کشاند

هر چند  فاصله ها  توان  بغض  انسان هایی  را ندارد  که این  پاییز  را تجربه  می کنند

اما گرمی اشک ها ی هموطنان در سراسر گیتی امید بخش دوباره آغاز می باشد.

بررسی نمایید

عضویت کانون کشوری پیشخوان دولت در کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس

به گزارش روابط عمومی کانون ؛ کمیته فناوری فراکسیون مجلس شورای اسلامی با هدف برطرف …