امروز ایران به وسعت غیرت کرمانشاه عزادار است

تقدیر سوگنامه دیگری رقم زد

 

و در آبانگاه  داستان جدایی برگ های سبز زندگی  را در کرمانشاه به تصویر کشاند

هر چند  فاصله ها  توان  بغض  انسان هایی  را ندارد  که این  پاییز  را تجربه  می کنند

اما گرمی اشک ها ی هموطنان در سراسر گیتی امید بخش دوباره آغاز می باشد.

بررسی نمایید

فایل های آموزشی سامانه تدارکات الکترونیک دولت

به اطلاع دفاتری که جهت ارائه خدمات آموزشی سامانه تدارکات الکترونیک دولت  اعلام آمادگی کرده …