انعقاد قرارداد واگذاري خدمات با شركت گاز شهرستان بيرجند
انعقاد قرارداد واگذاري خدمات با شركت گاز شهرستان بيرجند

انعقاد قرارداد واگذاری خدمات با شرکت گاز شهرستان بیرجند

به اطلاع دفاتر پیشخوان خدمات دولت شهرستان بیرجند می رساند جهت انعقاد قرارداد واگذاری خدمات شرکت گاز می توانند با به همراه داشتن مدارک ذیل به شرکت گاز شهرستان بیرجند واقع در خیابان غفاری مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت انعقاد قراداد با شرکت گاز :

۱- کپی پروانه ایجاد و بهره برداری از دفتر پیشخوان خدمات دولت

۲- کپی شناسنامه مسئول دفتر

۳- کپی کارت

بررسی نمایید

ابلاغ نرخ خدمات دفاتر پیشخوان در سال ۱۳۹۸

نرخ ارائه  خدمات تعدادی از دستگاه های اجرایی در دفاتر پیشخوان خدمات کشور  در سال۱۳۹۸ …

Devin White Jersey