اگهی مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری دفاتر پیشخوان

مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت به شماره ثبت ۵۱۲-۲/۷-۳۲ در روز پنجشنبه مورخ ۱۵/۰۵/۹۴ در ساعت ۱۰ صبح در محل تالار پارک شهرآرا برگزار خواهد شد.

لذا از کلیه اعضا دعوت به عمل می آورد. در جلسه حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:۱-استماع گزارش مالی کانون ۲-استماع گزارش بازرسان ۳-انتخاب بازرسین جدید

آکهی مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۴

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …