بازدید از شهر های مرزنشین و برگزاری جلسه مشترک

جلسه مرزنشینی با حضور نمایندگان تعاونیهای مرزنشینی ، دفاتر پیشخوان خدمات دولت ، نمایندگان وزارت صنعت ، معدن تجارت و دبیرکل کانون کشوری دفاتر برگزار شد

روز چهارشنبه ششم خرداد نودو چهار دبیرکل کانون کشوری پس از بازدید و بررسی روند ارائه خدمات کارت مبادلات مرزنشینی در شهرهای عسلویه – وراوی و مهر فارس گفت صداقت ، تلاش و مسئولیت پذیری دفاتر در دورترین نقاط کشور پشتوانه ای جدی برای خدمت رسانی مطلوب به مردم عزیز است .

علی فلاح که در نشست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس شرکت نموده بود گفت با توجه به جلسات کمیته حقوقی وزارت صنعت و معدن و نگرانیهای اعلام شده و همچنین ضرورت بررسی نحوه عملکرد دفاتر در جلسات وزارت کشور این سفر انجام شد.

 

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …