بازدید از شهر های مرزنشین و برگزاری جلسه مشترک

روز چهارشنبه ششم خرداد نودو چهار دبیرکل کانون کشوری پس از بازدید و بررسی روند ارائه خدمات کارت مبادلات مرزنشینی در شهرهای عسلویه – وراوی و مهر فارس گفت صداقت ، تلاش و مسئولیت پذیری دفاتر در دورترین نقاط کشور پشتوانه ای جدی برای خدمت رسانی مطلوب به مردم عزیز است .

علی فلاح که در نشست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس شرکت نموده بود گفت با توجه به جلسات کمیته حقوقی وزارت صنعت و معدن و نگرانیهای اعلام شده و همچنین ضرورت بررسی نحوه عملکرد دفاتر در جلسات وزارت کشور این سفر انجام شد.

فلاح گفت بر اساس آمار موجود دفاتر مشکلاتی را در ارائه کارت مرزنشینی دارند که عمدتا به تغییرات سیستمی و عدم دقت بعضی از دفاتر در چارچوب تغییرات اعمال شده و عدم مطالعه اطلاعیه های صادره باز می گردد
در این جلسه ضمن بررسی ابعاد مختلف مشکلات و راهنمائیهای انجام شده مراتب زیر مقرر شد تا با هماهنگی وزارت صنعت و معدن و تجارت صورت پذیردو دفاتر نیز مقرر شد تا اقداماتی به شرح زیر را به انجام برسانند .
۱- مقرر گردید کلیه دفاتر ضمن پیگیری کلیه پرونده های ناقصی را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز ضمن رفع نقص ارسال نمایند تا نسبت به صدور کارت مرزنشینان اقدام لازم صورت پذیرد.
۲- با هماهنگی وزارت صنعت ، معدن تجارت و معرفی نمایندگان استانی به کانون کشوری کلیه کارتهای رسوبی نزد نمایندگان استانی و دفاتر حداکثر تا تاریخ ۱۵/۳/۹۴ با تنظیم صورتجلسه تحویل سازمان صنعت معدن استانهای مرزنشین گردد.
۳- روند اعلام نقص پرونده تنها یکبار صورت پذیرد و سازمان صنعت ، معدن تجارت از ارسال پرونده های ناقصی طی مراحل مختلف و با مشکلات متعدد به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و ایجاد رفت و آمد زائد برای مرزنشینان عزیز اقدام نمایند.
۴-پرونده های ثبتی جدید پس از ثبت اولیه بیش از ده روز در دفاتر بلاتکلیف نماند و مراحل اداری آن تکمیل گردد در غیر اینصورت مطابق با دستورالعمل بازرسی و نظارت ابلاغی کارگروه راهبری دفاتر مشمول تذکر کتبی ، جریمه نقدی و در نهایت پلمپ و لغو پروانه خواهند شد.
۵-کلیه دفاتری که بعد از ۱۵ خرداد نسبت به تحویل و تعیین تکلیف پرونده ها و کارتهای رسوبی اقدام ننمایند نیز مشمول مفاد دستورالعمل مصوب می شوند.
۶-به منظور تسریع در رفع مشکل مرزنشینان در صورت تائید کمیته حقوقی کارشناسی از صنعت و معدن در استان به همراه کمیته ای برای شرایط خاص مرزنشینان اتخاذ تصمیم نمایند و تائیدیه کمیته مذکور به عنوان یک سند اسکن و ارسال گردد.
۷-با توجه به مصوبه کمیته حقوقی در صورت ضرورت مرزنشینان محترم می توانند نسبت به تقاضای کارت المثنی اقدام نمایند.
۸-بازکردن پاکات و تحویل کارت به تعاونیها تخلف محسوب می شود و و کارت صرفا می بایستی به مرزنشین تحویل گردد.
۹-کارتهای جدید از سوی پست تحویل مرزنشینان می گردد و پس از ده روز از زمان تحویل پست فعال سازی می گردد.
فلاح گفت بیشتر کارتهای مرزنشینی تحویل شده ولی به علت تغییر سیستم و عدم دقت دفاتر تیک تحویل آن نخورده است و بخشی هم پرونده های ناقص است که در این خصوص راهنمائیهای لازم صورت پذیرفت .
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به جمع آوری و تحویل کارتهای رسوبی به سرعت تعیین وضعیت مرزنشینان محترم صورت پذیرد.
وی همچنین ضمن عذرخواهی از دفاتر بابت عدم پاسخگوئی مطلوب طی چند هفته گذشته گفت ، جابجائی محل کانون ، تجهیز واحدهای تخصصی و همچنین روند اجرائی چند پروژه توامان منجر به این مشکلات شد که همکاران ما طی چند روز آینده با شیوه ای نوین نسبت به پاسخگوئی دفاتر اقدام خواهند نمود.
شایان ذکر است در این جلسه کشکولی عضو هیئت مدیره کانون کشوری و رئیس انجمن صنفی استان فارس و حسین عرب نیدی رئیس انجمن صنفی استان بوشهر وعضو هیئت مدیره کال سنتر ملی دفاتر پیشخوان دولت حضور داشتند .

 
روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …