با ارائه خدمات معاونت نوسازی شهرداری تبریز در دفاتر پیشخوان دولت، یکی از پیچیده ترین خدمات تخصصی شهرداری به دفاتر پیشخوان دولت واگذار گردید.

با حضور شهردارتبریز،دبیرکل کانون کشوری دفاترپیشخوان دولت ، مدیرعامل سازمان آمار و فنآوری اطلاعات شهرداری ، مشاورین ، شهرداران مناطق مختلف شهر تبریز ، مسئولین بخشهای مختلف شهرداری و دفاتر منتخب ، خدمات معاونت نوسازی شهرداری کلان شهر تبریز پس ازحدود یکسال تلاشهای شبانه روزی در دفاتر پیشخوان عملیاتی شد.
این پروژه که با موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در قالب یک تفاهمنامه سه جانبه فی مابین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، استاندار آذربایجان شرقی و شهردار تبریز به عنوان پایلوت کشوری کلید خورده بود و با تعیین پروژه کلیدی برای بخش فناوری اطلاعات استانداری از سوی وزارت کشور تعیین شده بود ، روز پنجشنبه با تکمیل فرآیندهای فنی و آموزشی کارشناسان و برقراری ارتباطات از سوی درگاه الکترونیکی کانون کشوری و عملیاتی شدن سیستم ها وارد مرحله اجرائی شد.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …