با تصويب شوراي عالي هواپيمايي افزايش 65 درصدي بليط هواپيماي مسير تهران بوشهر + (جدول قيمت هاي جديد)
با تصويب شوراي عالي هواپيمايي افزايش 65 درصدي بليط هواپيماي مسير تهران بوشهر + (جدول قيمت هاي جديد)

با تصویب شورای عالی هواپیمایی افزایش ۶۵ درصدی بلیط هواپیمای مسیر تهران بوشهر + (جدول قیمت های جدید)

خلیج فارس: با افزایش ۶۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی با مصوبه شورای عالی هواپیمایی ، سازمان هواپیمایی کشوری این مصوبه را برای اجرا به دفاتر فروش ابلاغ کرد .

 

خلیج فارس: سازمان هواپیمایی کشوری جدول افزایش ۶۵ درصدی قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را منتشر کرد.
به گزارش خلیج فارس با افزایش ۶۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی با مصوبه شورای عالی هواپیمایی ، سازمان هواپیمایی کشوری این مصوبه را برای اجرا به دفاتر فروش ابلاغ کرد .
برهمین اساس قیمت بلیط هواپیمای مسیر تهران ، بوشهر از ۸۰۷۰۰۰ ریال به به ۱۳۳۱۵۵۰ ریال افزایش یافت . همچنین قیمت بلیط هواپیما در مسیرهای اراک به عسلویه از ۹۴۱٫۰۰۰ریال به ۱٫۵۵۲٫۶۵۰ ریال همچنین مسیر اصفهان به عسلویه از ۶۹۴٫۰۰۰ریال به ۱٫۱۴۵٫۱۰۰ ریال رسید.
بر اساس این گزارش بلیط هواپیما در مسیر اهواز به عسلویه نیز از ۷۶۲٫۰۰۰ ریال به ۱٫۲۵۷٫۳۰۰ ریال و بلیط مسیر تبریز به عسلویه هم با ۶۵ درصد افزایش از ۱٫۲۱۶٫۰۰۰ریال به رقم ۲٫۰۰۶٫۴۰۰ریال رسید
قیمت قدیم و جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی
(بلیت رفت)

مبدا

مقصد

نرخ قدیم بلیت (ریال)

نرج جدید بلیت (ریال)

آبادان

اردبیل

۹۴۹٫۰۰۰

۱٫۵۶۵٫۸۱۵

آبادان

سبزوار

۱٫۱۰۸٫۰۰۰

۱٫۸۲۸٫۲۰۰

آبادان

سیری

۸۶۸٫۰۰۰

۱٫۴۳۲٫۲۰۰

آبادان

قشم

۹۰۷٫۰۰۰

۱٫۴۹۶٫۵۵۰

آبادان

کیش

۸۰۲٫۰۰۰

۱٫۳۲۳٫۳۰۰

آبادان

یزد

۷۴۸٫۰۰۰

۱٫۲۳۴٫۲۰۰

اراک

بندرعباس

۱٫۰۵۶٫۰۰۰

۱٫۷۴۲٫۴۰۰

اراک

عسلویه

۹۴۱٫۰۰۰

۱٫۵۵۲٫۶۵۰

اردبیل

دزفول

۷۴۰٫۰۰۰

۱٫۲۲۱٫۰۰۰

ارومیه

قشم

۱٫۴۹۰٫۰۰۰

۲٫۴۵۸٫۵۰۰

اصفهان

آبادان

۵۵۸٫۰۰۰

۹۲۰٫۷۰۰

اصفهان

ارومیه

۸۴۱٫۰۰۰

۱٫۳۸۷٫۶۵۰

اصفهان

اهواز

۵۵۸٫۰۰۰

۹۲۰٫۷۰۰

اصفهان

بم

۷۷۸٫۰۰۰

۱٫۲۸۳٫۷۰۰

اصفهان

بندرعباس

۸۰۹٫۰۰۰

۱٫۳۳۴٫۸۵۰

اصفهان

چابهار

۱٫۰۸۷٫۰۰۰

۱٫۷۹۳٫۵۵۰

اصفهان

زاهدان

۹۰۶٫۰۰۰

۱٫۴۹۴٫۹۰۰

اصفهان

سیری

۸۱۷٫۰۰۰

۱٫۳۴۸٫۰۵۰

اصفهان

عسلویه

۶۹۴٫۰۰۰

۱٫۱۴۵٫۱۰۰

اصفهان

قشم

۸۶۹٫۰۰۰

۱٫۴۳۳٫۸۵۰

اصفهان

کرمانشاه

۶۴۴٫۰۰۰

۱٫۰۶۲٫۶۰۰

اصفهان

کیش

۷۵۲٫۰۰۰

۱٫۲۴۰٫۸۰۰

اصفهان

ماهشهر

۵۵۸٫۰۰۰

۹۲۰٫۷۰۰

اهواز

بندرعباس

۸۷۷٫۰۰۰

۱٫۴۴۷٫۰۵۰

اهواز

رشت

۷۷۴٫۰۰۰

۱٫۲۷۷٫۱۰۰

اهواز

زاهدان

۱٫۴۵۷٫۰۰۰

۲٫۴۰۴٫۰۵۰

اهواز

ساری

۸۰۲٫۰۰۰

۱٫۳۲۳٫۳۰۰

اهواز

عسلویه

۷۶۲٫۰۰۰

۱٫۲۵۷٫۳۰۰

اهواز

قشم

۹۱۹٫۰۰۰

۱٫۵۱۶٫۳۵۰

اهواز

کرمانشاه

۷۵۸٫۰۰۰

۱٫۲۵۰٫۷۰۰

اهواز

کیش

۸۱۹٫۰۰۰

۱٫۳۵۱٫۳۵۰

ایلام

مشهد

۱٫۱۶۰٫۰۰۰

۱٫۹۱۴٫۰۰۰

بندرعباس

آبادان

۸۶۲٫۰۰۰

۱٫۴۲۲٫۳۰۰

بندرعباس

بیرجند

۷۶۱٫۰۰۰

۱٫۲۵۵٫۶۵۰

بندرعباس

چابهار

۵۵۸٫۰۰۰

۹۲۰٫۷۰۰

بندرعباس

رشت

۱٫۱۸۴٫۰۰۰

۱٫۹۵۳٫۶۰۰

بندرعباس

ساری

۱٫۳۰۸٫۰۰۰

۲٫۱۵۸٫۲۰۰

بندرعباس

کرمانشاه

۱٫۲۵۱٫۰۰۰

۲٫۰۶۴٫۱۵۰

بندرعباس

کیش

۵۵۸٫۰۰۰

۹۲۰٫۷۰۰

بندرعباس

گرگان

۱٫۲۶۷٫۰۰۰

۲٫۰۹۰٫۵۵۰

بندرعباس

یزد

۶۲۸٫۰۰۰

۱٫۰۳۶٫۲۰۰

تبریز

اصفهان

۷۷۵٫۰۰۰

۱٫۲۷۸٫۷۵۰

تبریز

اهواز

۹۰۵٫۰۰۰

۱٫۴۹۳٫۲۵۰

تبریز

بندرعباس

۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۳۱۰٫۰۰۰

تبریز

عسلویه

۱٫۲۱۶٫۰۰۰

۲٫۰۰۶٫۴۰۰

تبریز

قشم

۱٫۴۶۰٫۰۰۰

۲٫۴۰۹٫۰۰۰

تبریز

کیش

۱٫۳۳۷٫۰۰۰

۲٫۱۰۵٫۰۵۰

تبریز

ماهشهر

۹۷۴٫۰۰۰

۱٫۶۰۷٫۱۰۰

تهران

آبادان

۶۹۷٫۰۰۰

۱٫۱۵۰٫۰۵۰

تهران

اردبیل

۵۵۸٫۰۰۰

۹۲۰٫۷۰۰

تهران

ارومیه

۶۴۳٫۰۰۰

۱٫۰۶۳٫۹۵۰

تهران

اصفهان

۵۵۸٫۰۰۰

۹۲۰٫۷۰۰

تهران

اهواز

۶۱۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۶٫۵۰۰

تهران

ایرانشهر

۱٫۲۳۲٫۰۰۰

۲٫۰۳۲٫۸۰۰

تهران

ایلام

۵۸۶٫۰۰۰

۹۶۶٫۹۰۰

تهران

بجنورد

۶۷۳٫۰۰۰

۱٫۱۱۰٫۴۵۰

تهران

بحرگان

۸۰۵٫۰۰۰

۱٫۳۲۸٫۲۵۰

تهران

بم

۹۵۷٫۰۰۰

۱٫۵۷۹٫۰۵۰

تهران

بندرعباس

۱٫۰۸۶٫۰۰۰

۱٫۷۹۱٫۹۰۰

تهران

بندرلنگه

۱٫۰۴۸٫۰۰۰

۱٫۷۲۹٫۲۰۰

تهران

بوشهر

۸۰۷٫۰۰۰

۱٫۳۳۱٫۵۵۰

تهران

بیرجند

۸۲۵٫۰۰۰

۱٫۳۶۱٫۲۵۰

تهران

پارس‌آباد

۶۴۸٫۰۰۰

۱٫۰۶۹٫۲۰۰

تهران

تبریز

۵۹۴٫۰۰۰

۹۸۰٫۱۰۰

تهران

توحید

۸۹۹٫۰۰۰

۱٫۴۸۳٫۳۵۰

تهران

جهرم

۸۵۳٫۰۰۰

۱٫۴۰۷٫۴۵۰

قیمت بلیت رفت و برگشت در مسیرهای مختلف پروازی ۲ برابر می‌شود. البته نرخهای اعلام شده مشتمل بر ۵ درصد عوارض فرودگاهی و ۵ درصد عوارش شهرداری هستند.
در همین حال، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی خبر داد: سازمان هواپیمایی کشوری افزایش به طور میانگین ۶۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما را ابلاغ و قیمت‌های جدید از امروز سه شنبه اعمال شد.
سیدعبدالرضا موسوی درباره مصوبه افزایش ۶۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما توسط شورای عالی هواپیمایی گفت: سازمان هواپیمایی کشوری این مصوبه را روز گذشته به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ و از امروز سه شنبه قیمت‌های جدید اعمال شد.
وی افزود: باتوجه به اینکه هزینه‌های ارزی شرکت‌های هواپیمایی تامین نشد، باید قیمت بلیت هواپیما ۱۰۰ درصد افزایش می‌یافت اما شورای عالی هواپیمایی مجوز افزایش به طور میانگین ۶۵ درصدی را صادر کرد.
موسوی با تاکید بر اینکه شرکتهای هواپیمایی ناچار به افزایش قیمت بلیت هواپیما هستند، اظهارداشت: با توجه به افزایش شدید هزینه‌های ارزی شرکتهای هواپیمایی، این شرکتها در حال حاضر به طور متوسط ۱٫۵ میلیارد تومان ضرر می‌دهند.
رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی مطرح کرد: چرا بانک مرکزی برای پرداخت دستمزد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ارز مبادله‌ای تخصیص می‌دهد اما شرکت‌های هواپیمایی نمی‌توانند از ارز مبادله‌ای استفاده کنند.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …