با رونمایی از ۵ طرح جدید مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان دولت در ۲۲ اردیبهشت برگزار می شود

سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان دولت با رونمایی از ۵ طرح جدید در ۲۲ اردیبهشت

ماه سال جاری در سالن اجلاس برگزار می شود .

 

 


 

 

 

 

علیرضا فیض بخش رئیس سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در نشست خبری که در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور برگزار شد، اظهار داشت: این همایش پس از گذشت سه سال و نیم برگزار

می شود .

رییس ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور افزود: هدف از تشکیل دفاتر پیشخوان، کوچک کردن دولت بوده تا از این طریق دولت اقدام به واگذاری وظایف غیرحاکمیتی به بخش خصوصی کند.
وی با بیان آنکه تحقق دولت الکترونیک هدف بعدی از تشکیل دفاتر پیشخوان بوده است که از طریق آن تلاش می شود تقاضا برای سفر، کاهش پیدا کند، اظهار داشت: در طول سه سال و نیم گذشته دفاتر پیشخوان دولت از لحاظ کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشتند.
دبیر کمیته راهبری دفاتر پیشخوان دولت اضافه کرد: در طول یک و نیم سالی که از فعالیت دولت تدبیر و امید می گذرد تغییرات مثبتی در این دفاتر رخ داده است.

رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: در سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان از ۵ طرح بزرگ در این حوزه رونمایی می شود.

فیض بخش اظهار داشت: بزرگ ترین طرحی که در این هماش رونمایی خواهد شد از طریق همکاری با نهاد ریاست جمهوری حاصل شده و شخص رییس جمهوری در طول یک سال گذشته بسیار بر اجرای آن تاکید کرده است.

وی افزود: یک طرح با همکاری وزارت بهداشت و درمان، یک طرح با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دو طرح نیز با همکاری سازمان ثبت احوال رونمایی می شود.

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی