با مصوبه شورای تعیین نرخ کارگروه راهبری قیمت کلیه خدمات افزایش یافت

رئیس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت با توجه به دستور جلسه شورای نرخ گذاری ، نرخ کلیه خدمات قابل ارائه در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت افزایش یافت.متوسط افزایش نرخ خدمات ۲۰ درصد می باشد،که جزئیات آن اعلام خواهد شد.

علی فلاح گفت باید تناسب بین هزینه و درآمد دفاتر وجود بیاید و همچنین افزایش خدمات ظرفیت دفاتر افزایش یابد.وی گفت با تلاش کانون و کارگروه راهبری کشور شورای تعیین نرخ از سال گذشته در وزارت کشور تشکیل و فعال گردید. وی ابراز امیدواری کرد تا با افزایش تعرفه ها و بخصوص خدمات ثبت احوال وضعیت دفاتربهبود یابد.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …