بررسی روند چاپ و توزیع قبوض تلفن شركت مخابرات
بررسی روند چاپ و توزیع قبوض تلفن شركت مخابرات

بررسی روند چاپ و توزیع قبوض تلفن شرکت مخابرات

جلسه بازنگری فرآیند توزیع و چاپ قبوض تلفن استان بوشهر با شرکت مخابرات در تاریخ بیست و هفتم آذرماه در محل مخابرات شهرستان بوشهر با حضور رئیس اداره تجزیه و مبادلات ، کارشناس چاپ قبوض و کارشناس مسئول بازرسی پست استان و همچنین عضو هیئت مدیره ، معاونت مالی و اداری ، و بازرسی شرکت مخابرات در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به قبوض برگزار گردید.
در این جلسه طرفین ضمن بحث و تبادل نظر ، راهکارهای را جهت بهبود وضعیت چاپ و توزیع قبوض ارائه نمودند و مقرر گردید همکاری های بیشتری در راستای اجرای بهینه و با کیفیت سرویس مذکور به عمل آید.

بررسی نمایید

عضویت کانون کشوری پیشخوان دولت در کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس

به گزارش روابط عمومی کانون ؛ کمیته فناوری فراکسیون مجلس شورای اسلامی با هدف برطرف …