برون سپاری خدمات تأمین اجتماعی نیروهای مسلح رسما کلید خورد
برون سپاری خدمات تأمین اجتماعی نیروهای مسلح رسما کلید خورد

برون سپاری خدمات تأمین اجتماعی نیروهای مسلح رسما کلید خورد

رویکرد جدی کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان کشور، تعامل با دستگاه های خدمات دهنده به منظور تجمیع خدمات در نقطه ای به نام دفتر پیشخوان خدمات دولت و دسترسی آسان مردم در نقاط مختلف کشور به این خدمات می باشد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، با توجه به قانون برنامه پنجم و ضرورت تمرکز فعالیت دستگاه های مختلف در دفاتر پیشخوان با حفظ چارچوبهای اختصاصی دستگاه های خدمات دهنده، صبح امروز طرح برون سپاری خدمات تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در اولین دفتر پیشخوان دولت با حضور امیر سرتیپ عزتی معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع، سردار دقیقی مدیر عامل ساتا، مهندس فلاح رییس کانون کشوری دفاتر پیشخوان، جمعی از مقامات لشگری و خانواده محترم شهید قرالی رونمایی شد.
رییس کانون کشوری در مذاکره با امیر سرتیپ عزتی با ابراز امیدواری بر تجمیع خدمات در دفاتر پیشخوان و تبادل اطلاعات به منظور ارتقای سطح امنیتی شبکه و همچنین توسعه خدمات به منظور واگذاری خدمات به شبکه دفاتر پیشخوان دولت بخصوص بازنشستگان نیروهای مسلح دارای مجوز دفاتر پیشخوان، بر این امر تأکید نمود.
همچنین سرتیپ عزتی با تأیید همگرایی و تجمیع خدمات بر لزوم رعایت استاندارهای امنیتی تأکید کرد و افزود: این تعامل صورت خواهد پذیرفت.
وی در پاسخ به درخواست فلاح مبنی بر حمایت وزیر دفاع در این خصوص اعلام کرد مراتب جهت تعامل بیشتر به اطلاع مقام محترم وزارت خواهد رسید.
همچنین سردار دقیقی مدیرعامل ساتا خطاب به رییس کانون کشوری اعلام کرد زمینه فعالیت های مشترک را گسترش خواهیم داد.

بررسی نمایید

عضویت کانون کشوری پیشخوان دولت در کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس

به گزارش روابط عمومی کانون ؛ کمیته فناوری فراکسیون مجلس شورای اسلامی با هدف برطرف …