برگزاری جلسه رییس کانون کشوری با سازمان امور زندان‌ها

جلسه سازمان امور زندان‌ها با حضور رییس کانون کشوری دفاتر و مدیر کل سازمان زندان‌ها روز یکشنبه مورخ ۹۲/۶/۳۱ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، در این جلسه که با حضور آقایان فلاح رییس کانون کشوری دفاتر پیشخوان، نصیری رییس انجمن سازمان حمایت از زندانیان استان تهران، زارع زاده مدیر کل سازمان زندان‌های استان تهران و سایر مسؤولان مرتبط برگزار شد، برنامه توسعه خدمات سازمان زندان‌ها در شبکه دفاتر پیشخوان دولت در دو استان گیلان و تهران مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این تفاهمنامه، سامانه الکترونیکی و خدمات مربوط به صورت پایلوت اجرا و ظرف ۱۵ روز آینده عملیاتی خواهد شد.
لازم به یادآوری است پیرو تفاهمنامه منعقده با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، استان گیلان به صورت پایلوت خدماتی را ارائه نمود که این خدمات با شرایط جدید ارائه خواهد شد.

بررسی نمایید

آموزش سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر می رساند  در جهت ارائه …