برگزاری کلاس آموزش وصول عوارض خودرو شهرداری بندر بوشهر

بمنظور واگذاری سرویس وصول عوارض خودرو  در بندر بوشهر  به دفاتر پیشخوان خدمات دولت  کلاس آموزشی آن در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ در محل سازمان فناوری  اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندر بوشهر برگزار گردید.  در آینده نزدیک سرویس  فوق توسط هفت دفتر منتخب پیشخوان خدمات دولت در شهر بوشهر انجام می گردد .

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی

Devin White Jersey