بزودی خدمت جدید دیگری به خدمات دفاتر اضافه خواهد شد

علی فلاح در مصاحبه با روابط عمومی کانون کشوری گفت خدمت جدید دیگری را با هماهنگی دو وزارتخانه کلیدی آماده کرده ایم و بزودی این خدمت از طریق دفاتر ارائه خواهد شد دبیرکل کانون کشوری گفت این خدمت ضمن باز کردن باب جدیدی از خدمات خاص در شبکه دفاتر پیشخوان دولت حساسیت وظایف محوله به شبکه دفاتر را بالا خواهد برد فلاح گفت این خدمت با فرمان مقام معظم رهبری به مرحله اجرا در می آید.

 

و از این بابت دفاتر افتخار دارند تا با حفظ کرامت ارباب رجوع این خدمت، آن را به نحو مطلوب به مرحله اجرا بگذارند دبیرکل کانون کشوری گفت امور برنامه نویسی و هماهنگی های لازم و حتی تعیین نرخ خدمت انجام شده وحتی خدمت در یک دفتر مورد بازدید مسئولین وزارتخانه های مربوطه قرار گرفته است تنها منتظر ابلاغ فراخوان دفاتر در نقاط هدف می باشیم. فلاح گفت در صورت موفقیت ارائه این خدمت از سوی دفاتر سایر خدمات این حوزه نیز از طریق دفاتر به انجام خواهد رسید.

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

 

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …