بیانیه اختتامیه همایش ملی دفاتر پیشخوان دولت

بسم اللّه الرحمن الرحیم
بیانیه اختتامیه همایش ملی دفاتر پیشخوان دولت و نقش آن در تحقق دولت الکترونیک

حمایت و توسعه برنامه ریزی شده و هماهنگ دفاتر پیشخوان خدمات، می تواند به تحقق اهداف و مفاد مهمی از قوانین و مقررات بالادستی کشور مانند اصل (۴۴) قانون اساسی ج.ا. ایران و قانون برنامه پنجم توسعه کشور کمک شایانی نماید.
بهبود عدالت اجتماعی، تحقق خصوصی سازی، ایجاد اشتغال پایدار ومولد، کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش فساد اداری و رانت در ارایه خدمات و افزایش رضایت مندی عمومی از اهم موضوعاتی است که به عنوان هدف برای توسعه دفاتر پیشخوان خدمات قابل طرح و پیگیری می باشد.
انتظار داریم در سال جاری که به نام دولت و ملت ، همدلی و هم زبانی، نام گذاری شده است بیش از پیش شاهد توجه، پیگیری و اقدام عملی فعالان حوزه پیشخوان و مسؤلان خدوم کشور عزیزمان ایران ، در خصوص اصول توافق شده در سومین همایش دفاتر پیشخوان خدمات دولت به شرح ذیل باشیم:
۱- تصریح و تأکید در قانون برنامه ششم توسعه بر تسریع و تسهیل فرآیند توسعه دفاتر پیشخوان خدمت متناسب با اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .
۲-ابلاغ مقررات ارشادی، نظارتی و تنبیهی از سوی مسؤلان امربرای تبدیل دفاتر با عناونین و عملکردهای مشابه، به دفاتر پیشخوان خدمات دولت .
۳-افزایش کارآیی و بهبود عملکرد درگاه ملی دفاتر پیشخوان دولت در یکپارچه سازی خدمات قابل واگذاری دستگاه های دولتی و پیگیری های مربوط .
۴-تهیه و تصویب برنامه راه زمانبندی شده برای واگذاری خدمات قابل واگذاری از بخش دولتی به دفاتر پیشخوان در چارچوب قوانین و مقررات کشور، به منظورایجاد چشم انداز و امکان برنامه ریزی برای بخش غیر دولتی در سال های آتی.

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دول

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …