تبديل نمايندگي هاي بيمه سلامت ايران به دفاتر پيشخوان خدمات
تبديل نمايندگي هاي بيمه سلامت ايران به دفاتر پيشخوان خدمات

تبدیل نمایندگی های بیمه سلامت ایران به دفاتر پیشخوان خدمات

دبیرخانه کارگروه راهبری: کلیه نمایندگی های شرکت تعاونی توزیعی کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران به دفاتر پیشخوان خدمات دولت تبدیل می‌گردند…

دبیرخانه کارگروه راهبری: با توجه به معرفی شرکت تعاونی توزیعی کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان نماینده رسمی و دارای صلاحیت این سازمان، کلیه نمایندگی های شرکت تعاونی توزیعی کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران به دفاتر پیشخوان خدمات دولت تبدیل گردند.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …

یک دیدگاه

  1. درخواست نمایندگی دارم ازکاکی

Devin White Jersey