تشکیل اولین جلسه کمیته تخصصی کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان دولت در سال ۹۴

اولین جلسه کمیته تخصصی کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت به ریاست دکتر صفدری معاون نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد.
دراین جلسه که با حضور نمایندگان دستگاههای خدمات دهنده و اعضاء برگزار شد دکتر صفدری با توجه به فعالیتهای کانون کشوری بر ضرورت توسعه خدمات و بخصوص در حوزه روستائی تاکید نمودند

همچنین گزارش مالی فعالیت کانون کشوری و مجموعه های تخصصی هلدینگ که به تائید بازرس قانونی رسیده بود در دستور جلسه قرار داشت که مقرر شد با توجه به محدودیت زمانی جلسه در جلسه بعد ارائه گردد.

در ادامه زمینه انعقاد تفاهمنامه و واگذاری سه دستگاه خدمات دهنده نهائی شد و مقرر گردید که فرآیند عملیاتی آن توسط کانون به مرحله اجرا درآید.
همچنین با تاکید به توسعه خدمات در بخش دفاتر روستائی مقرر گردید تا حتی الامکان این امر طی یکماه آینده به مرحله اجرا درآید.و در زمینه توسعه زیرساختهای ارتباطی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگی لازم بعمل آید.
در این جلسه فلاح دبیرکل کانون با تاکید به تغییر روش نرخ گذاری در دفاتر ضمن تشکر از حمایتهای انجام شده گفت باید همسان سازی نرخ در دفاتر اتفاق بیافتد وی گفت نمی توان برای یک گواهی امضاء ۱۷ هزار تومان پرداخت کرد ولی دفاتر بخاطر ۳۰۰۰ توان ۲۰ دقیقه عملیات انجام دهند و بخاطر یک اشتباه سهوی درگیر سیستم های قضائی شوند به همین جهت نرخ خدمات باید با توجه به حوزه مسئولیتهای مربوطه تعیین گردد که مقرر شد با بررسی بیشتر این امر در دستور کار کمیته تخصصی قرار گیرد.

روابط عمومی کانون کشوری

 

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …