تصویب نرخ خدمات در شورای تعیین نرخ کارگروه راهبری

با تصویب شورای تعیین نرخ کارگروه راهبری، نرخ خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب گردید و مراتب به منظور ابلاغ به کارگروه راهبردی کشور منعکس شد.

بر همین اساس نرخ های زیر به تصویب رسیده و ضرورت دارد پس از ابلاغ دفاتر ضمن نصب این نرخ ها در معرض دید مشتریان نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.
روابط عمومی کانون کشوری

 

برای دریافت لیست کامل نرخ های مصوب {اینجا} کلیک کنید

 

 

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …