تعیین سالن اجلاس سران به عنوان محل برگزاری سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان

سالن اجلاس سران با توجه به فضای نمایشگاهی مناسب و امکانات رفاهی ایده آل و همچنین دارا بودن

سالن همایش با کیفیت توسط شورای سیاست گذاری همایش به عنوان محل برگزاری سومین همایش

ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در نظر گرفته شد.

 

 

آدرس : تهران , بزرگراه چمران , ولنجک , سالن اجلاس سران

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …