تفاهم نامه واگذاری خدمات اداره کل بهزیستی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر منعقد شد .

به گزارش دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر، طی تفاهم نامه منعقده بین معاونت توسعه ی مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر و اداره کل بهزیستی تعداد ۱۲ خدمت به شرح ذیل به دفاتر پیشخوان واگذار می گردد

ثبت نام متقاضیان دوره ی مربیگری

تشکیل پرونده افراد واجد شرایط تحت پوشش

معافیت سربازی (شامل مددجویان تحت پوشش

ثبت مشخصات دانشجویان معلول

ثبت مشخصات توانخواهان متقاضی کمک هزینه مناسب سازی منزل یا خودرو

ثبت مشخصات توانخواهان متقاضی کمک هزینه ایجاد اشتغال استاد شاگردی در روستاها

ثبت نام خودرو ویژه معلولین

فرایند صدور موافقت اصولی

فرایند صدور پروانه فعالیت

فرایند تمدید پروانه فعالیت

صدور پروانه تأسیس موسسات غیر دولتی

تمدید پروانه تأسیس

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …