تفاهم نامه واگذاری خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی

در جهت ارائه خدمات امور مشترکین آب و فاضلاب روستایی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت ودفاتر  ICT روستایی، تفاهم نامه سه جانبه فی مابین مدیریت  شرکت آب و فاضلاب  استان با معاون هماهگی امور اقتصادی  و توسعه منابع  انسانی استانداری  بوشهر و انجمن صنفی  دفاتر پیشخوان خدمات دولت  استان  منعقد گردید .بر  اساس تفاهم نامه فوق  چهارده خدمت شرکت آب و فاضلاب در بخش مشترکین توسط دفاتر یشخوان شهری و ICT روستایی انجام خواهد گرفت .

فرا خوان دفاتر جهت ارائه خدمت  بزودی اعلام خواهد شد.

 

بررسی نمایید

قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت در خصوص تبلیغات مربوط به سامانه پرداخت قبوض

بدین وسیله به اطلاع دفاتر پیشخوان می رساند؛ طبق گزارش های دریافت شده در روزهای …