تفاهم نامه واگذاری خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی

در جهت ارائه خدمات امور مشترکین آب و فاضلاب روستایی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت ودفاتر  ICT روستایی، تفاهم نامه سه جانبه فی مابین مدیریت  شرکت آب و فاضلاب  استان با معاون هماهگی امور اقتصادی  و توسعه منابع  انسانی استانداری  بوشهر و انجمن صنفی  دفاتر پیشخوان خدمات دولت  استان  منعقد گردید .بر  اساس تفاهم نامه فوق  چهارده خدمت شرکت آب و فاضلاب در بخش مشترکین توسط دفاتر یشخوان شهری و ICT روستایی انجام خواهد گرفت .

فرا خوان دفاتر جهت ارائه خدمت  بزودی اعلام خواهد شد.

 

بررسی نمایید

بنر توافق نامه سطح خدمات پستی (SAL)

مصوبه و بنر توافق نامه سطح خدمات پستی در قسمت ویژه همکاران بار گزاری گردیده …