تمدید مهلت عضویت بدون ورودی در انجمن بوشهر
تمدید مهلت عضویت بدون ورودی در انجمن بوشهر

تمدید مهلت عضویت بدون ورودی در انجمن بوشهر

به اطلاع کلیه همکارانی که هنوز عضویت خود را در انجمن تکمیل نکرده اند می رساند که تا پایان وقت اداری روز دوشنبه وقت دارند که عضویت خود را تکمیل نمایند.

مدارک لازم جهت عضویت :

۱- کپی پروانه دفتر

۲- کپی کارت ملی

۳- کپی شناسنامه

۴- کپی قولنامه یا سند ملکی مکان دفتر

۵- فیش واریزی حق عضویت سه ماه ( آبان .آذر .دی ) سال ۹۱

مبلغ هر ماه برای دفاتر مرکز استان ۳۵۰۰۰۰ ریال جمع : ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال

مبلغ هر ماه برای دفاتر مراکز شهرستانها ۲۵۰۰۰۰ ریال جمع : ۷۵۰/۰۰۰ ریال

مبلغ هر ماه برای دفاتر دیگر شهرها ۲۰۰۰۰۰ ریال جمع : ۶۰۰/۰۰۰ ریال

شماره حساب ۵۵۴۵۶۵۵۷۷۰۰۳۶۰/۰۵ بنام انجمن دفاتر پیشخوان بوشهر در پست بانک می باشد .

مدارک به آدرس بوشهر خ فردگاه دفتر عرب نیدی ارسال شود .

بررسی نمایید

راه اندازی اولین درگاه پست خصوصی و خرده بار در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

یرو عقد قرارداد فی مابین شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان و شرکت پست اول فاخر ، …