تمدید مهلت عضویت بدون ورودی در انجمن بوشهر
تمدید مهلت عضویت بدون ورودی در انجمن بوشهر

تمدید مهلت عضویت بدون ورودی در انجمن بوشهر

به اطلاع کلیه همکارانی که هنوز عضویت خود را در انجمن تکمیل نکرده اند می رساند که تا پایان وقت اداری روز دوشنبه وقت دارند که عضویت خود را تکمیل نمایند.

مدارک لازم جهت عضویت :

۱- کپی پروانه دفتر

۲- کپی کارت ملی

۳- کپی شناسنامه

۴- کپی قولنامه یا سند ملکی مکان دفتر

۵- فیش واریزی حق عضویت سه ماه ( آبان .آذر .دی ) سال ۹۱

مبلغ هر ماه برای دفاتر مرکز استان ۳۵۰۰۰۰ ریال جمع : ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال

مبلغ هر ماه برای دفاتر مراکز شهرستانها ۲۵۰۰۰۰ ریال جمع : ۷۵۰/۰۰۰ ریال

مبلغ هر ماه برای دفاتر دیگر شهرها ۲۰۰۰۰۰ ریال جمع : ۶۰۰/۰۰۰ ریال

شماره حساب ۵۵۴۵۶۵۵۷۷۰۰۳۶۰/۰۵ بنام انجمن دفاتر پیشخوان بوشهر در پست بانک می باشد .

مدارک به آدرس بوشهر خ فردگاه دفتر عرب نیدی ارسال شود .

بررسی نمایید

عضویت کانون کشوری پیشخوان دولت در کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس

به گزارش روابط عمومی کانون ؛ کمیته فناوری فراکسیون مجلس شورای اسلامی با هدف برطرف …