توزیع مرحله هفتم کارت مرزنشینان

به اطلاع کلیه دفاتر می رساند که کارتهای جدید مرزنشینان رسیده است دفاتری که کد آنها در لیست پیوست موجود می باشد جهت دریافت کارتها به نکات زیر توجه فرمایند.

نامه معرفی برای نماینده همراه با مهردفتر و کپی کارت ملی الزامی است.

جهت دریافت کارتها به دفتر عرب نیدی مراجعه نمایید.

نام شهر کد دفتر تعداد کارت ها
تنگستان ۴۱۶۲۴ ۲۲
بوشهر ۴۲۵۰۷ ۲۳
بوشهر ۴۲۵۰۸ ۴۳
بوشهر ۴۲۵۰۹ ۲۲۷
کنگان ۴۲۵۱۰ ۲۷۱
دشتستان ۴۲۵۲۸ ۸۶
دشتستان ۴۲۵۳۴ ۱۰
گناوه ۴۲۶۲۱ ۱۴
گناوه ۴۶۷۰۷ ۵۶
آبطویل ۴۹۴۳۱ ۱
تنگستان ۵۰۱۲۸ ۲
کنگان – سهمو شمالی ۵۰۵۲۱ ۷
چهارروستایی ۵۰۹۱۶ ۱۷
عسلویه ۵۲۵۶۷ ۲
بوشهر ۵۲۷۵۵ ۷۱
راهدار ۵۳۹۴۱ ۱۴۷
تنگستان ۵۸۵۰۸ ۱۵۲
بنه گز ۵۸۶۷۵ ۵۲
دهقاید ۵۸۷۸۵ ۱۷۹
پشتکوه ۵۸۸۶۹ ۶۵
بوشهر ۵۹۴۶۵ ۴
کنگان ۶۲۹۲۹ ۳
تنگستان ۶۳۷۷۳ ۳
اهرم ۶۳۹۹۶ ۲
باغک ۶۵۴۸۶ ۱۴
بوشهر ۶۵۹۸۰ ۲
دیر ۶۷۴۳۳ ۲۳
دیر ۶۸۰۴۶ ۴
بوشهر ۷۲۱۵۱۰۰۵ ۱۱
نخل تقی ۷۲۱۵۱۰۱۰ ۱
بوشهر ۷۲۱۵۱۰۱۲ ۲
بوشهر ۷۲۱۵۱۰۱۴ ۳۲۲
کاکی ۷۲۱۵۱۰۱۵ ۲۵
دشتی ۷۲۱۵۱۰۱۶ ۴۸
کنگان ۷۲۱۵۱۰۲۸ ۱۱۹
کنگان ۷۲۱۵۱۰۲۹ ۴۰۹
بوشهر ۷۲۱۵۱۰۳۰ ۸
بوشهر ۷۲۱۵۱۰۳۱ ۶۲
ریز ۷۲۱۵۱۰۳۴ ۸
بوشهر ۷۲۱۵۱۰۳۵ ۱۶
بوشهر ۷۲۱۵۱۰۳۶ ۶
برازجان ۷۲۱۵۱۰۳۸ ۱
بوشهر ۷۲۱۵۱۰۳۹ ۲۸۳
بوشهر ۷۲۱۵۱۰۴۱ ۵۲
دشتستان ۷۲۱۵۱۰۴۶ ۲۳
دیر ۷۲۱۵۱۰۴۷ ۶۷
دشتستان ۷۲۱۵۱۰۴۸ ۳۵۱
امام حسن ۷۲۱۵۱۰۴۹ ۵۰
دشتستان ۷۲۱۵۱۰۵۰ ۱۵۷
چغادک ۷۲۱۵۱۰۵۱ ۸۵۸
گناوه ۷۲۱۵۱۰۵۲ ۱۹۵
بوشهر ۷۲۱۵۱۰۵۷ ۱
خورموج ۷۲۱۵۱۰۵۹ ۲
دشتستان ۷۲۱۵۱۰۶۱ ۱۵۹
دیلم ۷۲۱۵۱۰۶۵ ۴۸۸
بوشهر ۷۲۱۵۱۰۶۸ ۵
بوشهر ۷۲۱۵۱۰۷۰ ۲
بوشهر ۷۲۱۵۱۰۷۱ ۹
کنگان ۷۲۱۵۱۰۷۵ ۶۷
دشتستان ۷۲۱۵۱۰۷۷ ۷
بوشهر ۷۲۱۵۱۰۷۸ ۲
دیر ۷۲۱۵۱۰۷۹ ۵
شبانکاره ۷۲۱۵۱۰۸۴ ۴۹۴

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی