توسعه خدمات کارت ملی هوشمند باید همراه با ظرفیت حداکثری دفاتر متقاضی در کشور باشد

با توجه به ارائه لیست ۴۰۰۰ نفر متقاضی خدمات کارت ملی هوشمند از سوی کانون کشوری به سازمان ثبت احوال که در فراخوان این خدمت شرکت کرده بودند؛ در این فاز سازمان ثبت احوال به منظور تحقق هرچه سریعتر این خدمات در شبکه دفاتر پیشخوان دولت، نسبت به معرفی ۲۰۰ دفتر که دارای مجوز خدمات ثبت احوال می‌باشند در کشور اقدام نموده است.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، با توجه به ضرورت توسعه زیرساختهای ارتباطی شبکه دفاتر در بازه زمانی اندک باقیمانده، مسؤولیت اجرای عملیات فنی این امر در کانون در دست پیگیری است.
در همین راستا رییس کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت گفت: توسعه این خدمات باید همراه با ظرفیت حداکثری دفاتر متقاضی در کشور باشد که از سوی کانون به سازمان ثبت احوال معرفی شده اند.
فلاح ادامه داد: بی شک برقراری ارتباطات فنی در این حوزه که مسؤولیت آن به کانون واگذار شده یک کار سنگین فنی و پیچیده است که باید از ابعاد مختلف پاسخگوی انتظارات دستگاه خدمات دهنده و مراجع نظارتی باشد از سوی دیگر سازمان ثبت احوال باید از بین دفاتر شرکت کننده در فراخوان نسبت به شناسایی و معرفی دفاتر واجد شرایط اقدام نماید.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …