توسعه دفاتر پیشخوان دولت باید توجیه اقتصادی داشته باشد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار گفت: توسعه دفاتر پیشخوان دولت به اقتصادی بودن آنها بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی درافشانی در جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان دولت اظهار داشت: توسعه دفاتر پیشخوان دولت اگر توجیه اقتصادی نداشته باشد نگران کننده است و نمی تواند محقق شود.
وی افزود: هر چند در برخی از دفاتر پیشخوان فعال در سطح شهر مشکلی نداریم اما در صورت توسعه این دفاتر لازم است به سمت ارتقاء کیفی فعالیت‌ها و اقتصادی شدن آن در تمام نقاط استان حرکت کنیم.
درافشانی تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی دفاتر پیشخوان دولت بستر لازم برای واگذاری خدمات دولتی به این دفاتر وجود دارد و ما هم باید به این بخش کمک کنیم.
وی گفت: در مرحله نخست واگذاری ابتدا باید توسعه دفاتر پیشخوان در روستاهایی که به تازگی به شهر تبدیل شده اند در اولویت کاری قرار گیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بیان کرد: همگام با توسعه دفاتر پیشخوان دولت ضروری است برای افزایش توجیه اقتصادی دفاتر پیشخوان هم تلاش کنیم و به نقطه ای برسیم که از نظر اقتصادی مشکلی نداشته باشند که اگر این کار عملیاتی شود می توانیم انتظار داشته باشیم کیفیت خدمات افزایش یابد.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …