ثبت در خواست صدور کارت بهداشت و معاینات سلامت شغلی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان واگذار شد

در اجرای مصوبه شماره ۶۶۱۱ /ت ۵۵۲۲۹ ه مورخ ۲۸ / ۰۱ / ۹۷ هیئت محترم وزیران همگام با سایر استانهای کشور فرایند ثبت در خواست صدور کارت بهداشت و معاینات سلامت شغلی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان واگذار شد. در همین راستا ، انجام خدمات بصورت آزمایش در سه شهر استان شامل بوشهر -برازجان و گناوه آغاز که پس از دریافت باز خورد لازم در سایر شهر های استان اجرایی خواهد شد

مدارک لازم جهت ثبت در خواست بشرح زیر است

حضور شخص درخواست کننده

اصل کارت ملی متقاضی

. یک قطعه عکس سه در چهار جدید
. ارائه کارت بهداشت قبلی (در صورت داشتن)

بررسی نمایید

عضویت کانون کشوری پیشخوان دولت در کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس

به گزارش روابط عمومی کانون ؛ کمیته فناوری فراکسیون مجلس شورای اسلامی با هدف برطرف …