ثبت نام داوطلبين انتخابات شوراها از طريق شبکه پيشخوان انجام مي گيرد
ثبت نام داوطلبين انتخابات شوراها از طريق شبکه پيشخوان انجام مي گيرد

ثبت نام داوطلبین انتخابات شوراها از طریق شبکه پیشخوان انجام می گیرد

در پی درج خبری از سوی دبیر کارگروه استانداری قم مبنی بر واگذاری خدمات ثبت نام داوطلبین انتخابات شوراها از طریق شبکه دفاتر پیشخوان دولت؛ مهندس شجاعان مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری و فن آوری وزارت کشور اعلام کرد: با توجه به مذاکرات انجام شده با کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت ثبت نام داوطلبین انتخاب شوراها از طریق شبکه دفاتر پیشخوان دولت انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، وی با بیان ضرورت واگذاری خدمات به شبکه دفاتر پیشخوان دولت گفت: در حال بررسی چارچوبهای فنی در این خصوص با همکاری کانون کشوری می باشیم.
از سوی دیگر فلاح رئیس کانون کشوری گفت: در تعامل صد در صدی با دستگاه های خدمات دهنده، چرخه ارائه خدمات در شبکه دفاتر پیشخوان در سراسر کشور فراهم شده است. با این رویه و پس از دو سال تلاش شبانه روزی بخش های مختلف مرتبط با کانون کشوری، زیر ساخت های فنی و امنیتی فراهم شده است تا سهولت ارائه خدمات برای دستگاه ها در شبکه عظیم دفاتر فراهم گردد.
فلاح در همین خصوص گفت: استانداردهای امنیتی و ملاحظات مراجع تخصصی در این حوزه به شدت مورد توجه می باشد و در تعامل با این دستگاه ها نقطه نظرات عزیزان را اعمال خواهیم کرد.

بررسی نمایید

آموزش سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر می رساند  در جهت ارائه …