جلسه بررسی مشکلات و پاسخگویی به سوالات دفاتر بر گزار شد

بر اساس هماهنگی بعمل آمده همزمان با هفده مهر روز جهاتی پست ، جلسه بررسی مشکلات و پاسخگویی به سوالات و ابهامات دفاتر در خصوص آیین نامه جدید و نیز تبادل نظر با  ادارات تامین کننده خدمات  با حضور جناب  آقای سملیان  مدیرکل محترم اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ( دبیر کار گروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی استان بوسهر)،  جناب آقای  پارسیده  مدیر کل محترم  اداره کل پست استان بوشهر ،جناب اقای دکتر انصاری معاونت محترم فناوری اطلاعات اداره کل ثبت احوال استان ،جناب آقای حسین پور رئیس محترم امورمشترکین تلفن همراه  استان بوشهر ، و جناب آقای زارع پور کارشناس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نیز تعدادی از  مدیران دفاتر پیسخوان دولت و جناب آقای عرب نیدی رئیس محترم انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان در محل سالن کنفرانس خانه معلم برگزار گردید.

 

در این جلسه ضمن تبریک هفده مهر روز جهانی پست به مدیریت  پست  استان آقای سملیان با تبیین سیاست های  کار گروه جدید به سوالات دفاتر پاسخ داده و آمادگی خود را جهت تلاش مضاعف برای رفع موضاعات مرتبط با دبیر خانه کار گروه  اعلام داشتند.

در ادامه انتظارات دفاتر از اداره کل ثبت احوال  استان مطرح و دکتر انصاری معاونت محترم فناوری اطلاعات اداره کل ثبت احوال استان  وضعیت فعلی خدمات ارائه شده در دفاتر منتخب را تشریح  و ابراز امیدواری کردنند که  در سال آینده دومین استان در زمینه واگذاری سایر خدمات سجلدی به دفاتر پیشخوان باشند  .

اقای پارسیده مدیر کل محترم پست نیز ضمن پاسخ به سوالات دفاتر در خواست کردنند دفاتر خود را در  صنعت پست  شریک  دانسته  تلاش ویژه و بیش از گذشته را جهت رفع مشکلات خود در این حوزه بردارند وی با  تاکید بر  رفاقت ، رقابت سالم در بازار را موجب پویایی سازمان بر شمردنند  وخواهان همدلی و همسویی و نقش  فعال تر دفاتربرای جذب بازار جدیدشدند همچنین مقرر شد مسائل در جلسه تخصصی بصورت برنامه ریزی شده مطرح و حل و فصل کردد.

سوالات مرتبط  با شرکت مخابرات و همراه اول توسط آقای حسین پور رئیس محترم امو مشترکین همراه اول در استان پاسخ داده شد و بررسی تعدادی از موارد مطرحه شده به جلسات کار شناسی موکول شد.

در پایان نیز آقای عرب نیدی به سوالات اعضاء پاسخ داده  و  انتظارات متقابل انجمن از اعضا را یاد آور  شدند.

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی

Devin White Jersey