جلسه شورای نرخ گذاری برای خدمات بیمه سلامت برگزار شد.

در روز دوشنبه مورخ ۱۸/۰۳/۹۴ با توجه به مشکلات دفاتر در خصوص نرخ خدمات بیمه سلامت در شبکه دفاتر پیشخوان دولت جلسه شورای نرخ گذاری با حضور مسئولین سازمان بیمه سلامت و یکی از دفاتر ارائه کننده خدمات برگزار گردید.

در این جلسه با ضرورت بازنگری به نرخ خدمات علت عدم ابلاغ نرخ خدمات در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا طی هفته جاری و پس از بررسی مجدد نرخ جدید خدمات بیمه سلامت در دفاتر مشخص و ابلاغ گردد. شایان ذکر است این اولین بار است که نرخ خدمات بیمه سلامت در شورای نرخ گذاری تعیین می گردد.
روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

 

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …