جناب آقای وزیر از اینکه به فکر شرکت پست هستید متشکریم ولی توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی را فراموش نفرمایید

بازرس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در پاسخ به سخنرانی وزیر محترم ارتباطات در جمع مدیران پست گفت: اگر چه توسعه خدمات پستی امری پسندیده می‌باشد اما سؤال اینجاست که ۱۶۰۰۰ دفتر پیشخوان شهری و روستایی که با استناد به قانون ایجاد شده و ۷۲۰۰۰ هزار شغل ایجاد نموده اند باید به چه سرانجامی برسند؟

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، احمد شهیدی افزود: شاید مشغله های زیاد و عدم توجه معاونت توسعه مدیریت به پیشخوان شرایطی را فراهم نموده تا شرکت محترم پست بخواهد جایگاه دفاتر پیشخوان دولت را طبق روال گذشته تصاحب نماید اما قطعا این دو مقوله دو سیر مجزا از هم را پی می‌گیرد.
شهیدی ادامه داد: متاسفانه حمایت از بخش خصوصی در کشور همواره با شعار همراه است و این امر را از ابطال مزایده اپراتور دوم پستی کشور می‌توان به صراحت و بدون هیچ دلیل مشاهده نمود.

 

بررسی نمایید

جلسه بررسی مشکلات و پاسخگویی به سوالات دفاتر بر گزار شد

بر اساس هماهنگی بعمل آمده همزمان با هفده مهر روز جهاتی پست ، جلسه بررسی …