خرید اشتراک یکساله ماهنامه تخصصی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

ستاد تبلیغات دفاتر پیشخوان خدمات دولت از کلیه دفاتر پیشخوان علاقمند به انتشار منظم ماهنامه تخصصی “زمان تحول پیشخوان” که به انتشار اخبار و احوالات مدیران دفاتر پیشخوان، مقالات و همچنین منعکس کننده ی درد و دل های دفاتر می پردازد، دعوت کرد تا با خرید اشتراک یکساله، ستاد مذکور را در انتشار این مهم یاری رسانند.

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی