خرید و فروش سیم کارت در دفاتر بلامانع می باشد
خرید و فروش سیم کارت در دفاتر بلامانع می باشد

خرید و فروش سیم کارت در دفاتر بلامانع است

به اطلاع کلیه دفاتر می رساند که خرید و فروش سیم کارت در دفاتر بلامانع است

دفاتر موظفند قیمت های مصوب فروش سیم کارتها را در معرض دید متقاضیان قرار دهند

در ضمن سیم کارت ، به قیمت مصوب باید در دفتر موجود باشد و متقاضی نسبت به انتخاب سیم کارت مختار می باشد .

کارمزد ارئه این خدمت ۱۰ درصد از قیمت کل سیم کارت می باشد .

بررسی نمایید

زمان ارائه مالیات بر مشاغل خودرو 96 در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور طی …