دستگاه‌هاي ATM مورد استفاده در دفاتر پيشخوان
دستگاه‌هاي ATM مورد استفاده در دفاتر پيشخوان

دستگاه‌های ATM مورد استفاده در دفاتر پیشخوان

محبیان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران: کلیه هزینه های نگهداری و پشتیبانی دستگاه خود پرداز برعهده کارگزار می باشد…

در جوابیه نامه مهندس رضوانی رییس کمیته اجرایی کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان در خصوص دستگاه های ATM مورد استفاده در دفاتر پیشخوان خدمات، دکتر محبیان مدیرعامل پست بانک اعلام کرد:
امکان انتخاب دستگاه ATM از طریق شرکتهایی که مورد تأیید این بانک است میسر می باشد همچنین شرکتهای فروشنده دستگاه صرفا در زمان گارانتی موظف به اجرای خدمات گارانتی دستگاه شامل تعمیر، تعویض و.. می باشند و پس از اتمام گارانتی دستگاه، شرکت فروشنده می‌بایستی خدمات پس از گارانتی دستگاه را به مدت ۱۰ سال در قبال اخذ وجه دستمزد به مشتریان نیز ارائه دهد.
همچنین ایشان در ادامه خاطر نشان کرد کلیه هزینه های نگهداری و پشتیبانی دستگاه خود پرداز برعهده کارگزار می باشد.

بررسی نمایید

آموزش سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر می رساند  در جهت ارائه …