دستگاه های اجرایی در برون سپاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت شتاب کنند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی گفت: دستگاه های اجرایی در برون سپاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت شتاب کنند.

نادر صفرزاده امروز شنبه در جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان دولت استان افزود: دستگاههای اجرایی استان برای تسریع در اجرای طرح برون سپاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت باید برنامه ریزی های خود را جدی تر دنبال کنند.
وی اظهار کرد: عملکرد دستگاههای اجرایی و سازمان های دولتی استان در خصوص واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: دفاتر پیشخوان دولت باید نسبت به تنوع بخشی به سرویس های قابل ارائه اقدام کنند و دستگاه های اجرایی نیز در برون سپاری خدمات به سرعت عمل کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی گفت: ارائه خدمات دستگاههای دولتی به صورت الکترونیکی و غیرحضوری در دفاتر پیشخوان دولت به مردم از جمله راهکارهای موثر در کاهش هزینه و تسریع در انجام امور اداری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
ارزیابی عملکرد کارگروه استانی دفاتر پیشخوان دولت در سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با عملکرد کارگروه های سایر استان ها، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در بحث واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت در سال ۱۳۹۲ و ارائه برنامه های پیشنهادی توسط دستگاههای اجرایی در خصوص پیشبرد طرح واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت در سال ۱۳۹۳ از جمله مصوبات این جلسه بود.

بررسی نمایید

آموزش سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر می رساند  در جهت ارائه …