دفاتر از دادن مشخصات خود به افراد ناشناس خودداری کنند
دفاتر از دادن مشخصات خود به افراد ناشناس خودداری کنند

دفاتر از دادن مشخصات خود به افراد ناشناس خودداری کنند

تنها مرجع اطلاع رسانی دفاتر سایت اطلاع رسانی کانون به آدرس epishkhan.org می باشد.

محمد رضا حاجی صادقی دبیر کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت اعلام کرد: برقراری هرگونه تماس و ارسال پیامک از سوی افراد مختلف اعم از حقیقی و حقوقی در جهت دسترسی به اطلاعات دفاتر از قبیل مشخصات مسؤول دفتر، کد دفتر و … که خود را منتسب به کانون می دانند و با عنوان کردن مطالبی از قبیل اینکه برای ارائه خدمات و یا قرار دادن نام شما در لیست خدمات سایت، در پی دریافت اطلاعات دفاتر می باشند؛ از سوی کانون کشوری تکذیب می گردد. لذا دفاتر در این خصوص با هوشیاری عمل نموده و اینگونه موارد را با کانون کشوری هماهنگ نمایند.

بررسی نمایید

عضویت کانون کشوری پیشخوان دولت در کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس

به گزارش روابط عمومی کانون ؛ کمیته فناوری فراکسیون مجلس شورای اسلامی با هدف برطرف …