دفاتر برای شرکت در کلاس های همراه اول تحمل نمایند

به گزارش روابط عمومی کانون کشوری در پی صدور بخشنامه ای از سوی شرکت همراه اول مبنی بر حضور اجباری دفاتر در کلاسهای آموزشی که هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیون ریال را برای دفاتر به دنبال دارد و از سوی دیگر تهدید به قطع سرویس دفاتر در صورت عدم شرکت در دوره های آموزشی نامه ای از سوی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت برای مهندس صدوقی مدیرعامل شرکت همراه اول ارسال گردیده است .در همین رابطه از کلیه دفاتر درخواست می شود تا تعیین نتیجه از هرگونه اقدام به ثبت نام در این خصوص خودداری نمایند.

 

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …