دفاتر برای عقد قرارداد به اداره پست مراجعه کنند
دفاتر برای عقد قرارداد به اداره پست مراجعه کنند

دفاتر برای عقد قرارداد به اداره پست مراجعه کنند

به اطلاع دفاتری که بابت عدم ارائه مفاصا حساب نتوانسته اند با پست قرارداد ببندن می رساند که انجمن بصورت متمرکز در حال پیگیری مشکل کد بیمه دفاتر می باشد و تا حل این موضوع ، با همکاری اداره پست ،دفاتر

به پست مراجعه نمایند و قرارداد منعقد نمایند.

 

دفاتر برای عقد قرارداد به اداره پست مراجعه
دفاتر برای عقد قرارداد به اداره پست مراجعه

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی

یک دیدگاه

  1. از پیگیری جدی مشکلات دفاتر در رابطه با موضوع مفاصا حساب تامین اجتماعی کمال تشکر داریم

    امید است انجمن بتواند ما را با قوانین و مقررات بیمه و مالیات و اداره کار بیشتر آشنا نماید

Devin White Jersey