دفاتر پيشخوان از شمول قانون نظام صنفي مستثني هستند/ ممنوعيت ورود اتحاديه ها به دفاتر پيشخوان
دفاتر پيشخوان از شمول قانون نظام صنفي مستثني هستند/ ممنوعيت ورود اتحاديه ها به دفاتر پيشخوان

دفاتر پیشخوان از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند/ ممنوعیت ورود اتحادیه ها به دفاتر پیشخوان

دکتر شفیعی دبیر کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت با استاد به قانون برنامه پنجم توسعه و هم چنین قانون نظام صنفی با اعلام اینکه دفاتر پیشخوان دارای قانون خاص می باشند خاطر نشان کرد ورود اتحادیه ها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت ممنوع می باشد…

دکتر شفیعی دبیر کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت، در نامه ای به روسای کارگروه های استانی با استناد به ماده۴۶ و ۶۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نوشت دفاتر پیشخوان خدمات دارای قانون خاص می باشند و روابط آنها را آیین نامه مربوط تنظیم می کند و هم چنین به استناد تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند و بر اساس آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و ابلاغیه ها و مصوبات کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت، ورود اتحادیه ها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی ممنوع می باشد.
در بند ج-۲ از ماده۴۶ و ماده ۶۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آمده است: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه نمایند و محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل‌دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می‌کند و در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست در این‌گونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی که عهده‌دار وظیفه تصدیهای واگذارشده دولت شده‌اند براساس آئین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی

یک نظر

  1. غلامحسین حیدری

    سلام آیا تعزیرات حکومتی می تواند نسبت به قیمت گذاری با تخلف گرانفروشی یا کم فروشی برای دفتر پیشخوان حکم صادر نماید تگر میتواند طبق کدام بند