دفترچه هاي مرزي، الكترونيكي مي شود
دفترچه هاي مرزي، الكترونيكي مي شود

دفترچه های مرزی، الکترونیکی می شود

از ابتدای سال ۹۲ دفاتر کاغذی مبادلات ارزی فاقد اعتبارو هیچ سهمیه ای به آنها تعلق نخواهد گرفت.

به گزارش ایرنا، مشاور و قائم مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۷ استان کشور مرزنشین هستند که هم اینک ۵۰ هزار کارت الکترونیک مبادلات ارزی مرزنشینی دراین استان ها صادر شده است.
جواد اسماعیلی در بوشهر اظهارکرد: پیش از این مرزنشینان کشور دارای دفترچه مبادلات ارزی بودند که این دفترچه ها در هر استان به سلیقه خودشان صادر می شده است.
وی اضافه کرد: از یک سال و نیم گذشته سامانه ای برای تغییر دفترچه های مبادلات ارزی به کارت هوشمند الکترونیک مبادلات ارزی مرزنشینی ایجاد و فعال شده است.
اسماعیلی با تاکید بر این که کارت های هوشمند مبادلات ارزی مرزنشینی دارای کارآیی بالا هستند، افزود: همه مرزنشینان با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به ثبت نام و تهیه این کارت اقدام کنند.
وی ادامه داد: پس از دریافت این کارت ها میزان سهمیه ارزی که باید به مرزنشینان تعلق بگیرد در همان کارت شارژ شده و و دفترچه کاغذی مبادلات ارزی فقط تا پایان امسال دارای اعتبار هستند.
اسماعیلی گفت: از ابتدای سال ۹۲ دفاتر کاغذی مبادلات ارزی فاقد اعتبارو هیچ سهمیه ای به آنها تعلق نخواهد گرفت.
وی با بیان این که مرزنشینان می توانند سهمیه ارزی سالانه که از سوی دولت به مرزنشینان تعلق می گیرد را از دو راه دریافت کنند، اظهار کرد: یکی از این روش ها به صورت شخصی با کارت الکترونیک مبادلات ارزی مرزنشینی و راه دیگر از طریق تعاونی هایی است که در آنها عضو هستند.
اسماعیلی اضافه کرد: مرزنشینان می توانند بعد از گرفتن کارت هوشمند خود در هر تعاونی که مورد نظرشان است عضو شوند و الزامی نسبت به ماندن در همان تعاونی که پیش از این در آن عضو بوده اند، نیست

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی