دومین جلسه هیئت مدیره انجمن دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر(مورخه 1391/10/10)
دومین جلسه هیئت مدیره انجمن دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر(مورخه 1391/10/10)

دومین جلسه هیئت مدیره انجمن دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر(مورخه ۱۳۹۱/۱۰/۱۰)

درتاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ جلسهء هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر درمحل انجمن رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور آقایان : حسین زاده , عرب نیدی , فریدونی و رضوان زاده برگزار گردید و موارد زیر به تصویب رسید.

۱ . بررسی مصوبات جلسه اول

۲ . جمع آوری مشکلات کلان دفاتر جهت مطرح شدن در گردهمایی پرسش و پاسخ روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ ساعت ۹ صبح با حضور سردار رویانیان، دکتر بزرگیان، مهندس رضوانی، مهندس جلالی، مهندس شجاعان، مهندس کرباسی و دیگر اعضا کارگروه راهبری در وزارت کشور توسط حسین عرب نیدی .

۳ . بررسی و اصلاح نرخهای سازمانهای که آماده واگذاری به دفاتر هستند. اداره کل دامپزشکی استان ، اداره کل فنی و حرفه ای استان ، شرکت گاز استان ، شرکت شهرکهای صنعتی

۴ . مصوب گردید کلیه دفاتری که مایلند عضو شرکت استانی باشند , باید درخواست و مدارک خود را تا پایان وقت اداری ۱۳۹۱/۱۰/۲۳به آدرس بوشهر خ فرودگاه دفتر عرب نیدی ارسال نمایند.

مدارک مورد نیاز : کپی جواز دفتر ، کپی کارت ملی مسئول دفتر ، کپی شناسنامه مسئول دفتر ، کپی سند ملکی یا اجازه نامه محل دفتر ، کپی مدرک تحصیلی مسئول دفتر

۵٫ مصوب گردید کلیه دفاتری که مایلند عضو انجمن باشند , باید حق عضویت خود را تا پایان وقت اداری ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ شماره حساب ۵۵۴۵۶۵۵۷۷۰۰۳۶۰/۰۵ بنام انجمن دفاتر پیشخوان بوشهر در پست بانک واریز و فیش واریزی را به شماره ۵۵۶۱۵۲۷-۰۷۷۱ فکس نمایند.

 

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی