دکتر محیبان: پست بانک مجری طرح های توسعه ای روستائی و خرده بانکداری است
دکتر محیبان: پست بانک مجری طرح های توسعه ای روستائی و خرده بانکداری است

دکتر محیبان: پست بانک مجری طرح های توسعه ای روستائی و خرده بانکداری است

درحال حاضر پست بانک مجری انواع طرح های توسعه ای و خدمات خرده بانکداری در روستاها و مناطق محروم است و به عنوان نماینده سایر سازمانها و بانکها در این مناطق خدمت رسانی می نماید که نشان از قابلیت و توانمنـدی این بانک و نقش فعـال آن در کمک به حاکمیت و دولت است.
دکتر محبیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل پست بانک در نشست هم اندیشی اعضای هیات مدیره این بانک با بازرسان بانک مرکزی ضمن بیان این مطالب و تشریح اهداف، سیاست ها و چشم اندازهای پست بانک گفت: نقش و جایگاه این بانک طی سالهای اخیر خصوصاً در دولت نهم و دهم اساسی و محوری بوده و اگر دولت و بانک مرکزی حمایت جدی از پست بانک داشته باشند قطعاً خدمات ارزنده تری به عموم مردم بویژه اقشارکم درآمد مناطق محروم و روستائی ارائه می کند.
وی در ادامه با اشاره به راه اندازی ادارات کل ریسک، پولشویی و حسابرسی داخلی افزود: در ابتدای دولت نهم ۴۰۰ دفترخدمات بانکی در نقاط روستائی کشور ایجاد شده بود اما هم اکنون ۱۴هزار دفترخدمات بانکی شهری و روستائی ایجاد شده و بصورت لحظه ای (Online) خدماتی از قبیل؛ افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات، پرداخت سود سهام عدالت ۵/۲ میلیون نفر و یارانه ۵/۱ میلیون سرپرست خانوار روستائی را انجام می دهد و سالانه هزینه ۱۴۰ میلیون قبوض مصرفی روستائیان و شهروندان را دریافت می کند.
مدیرعامل پست بانک تصریح کرد: منابع جمع آوری شده مناطق روستائی و محروم و درآمد حاصل از آن صرف توسعه و رونق اقتصادی همان مناطق می شود.
مهندس فراهانی قائم مقام و عضو هیات مدیره پست بانک در این نشست ضمن اشاره به ارتقاء سلامت اداری و راه انـدازی مـرکز کنتـرل از راه دور در مراکز استانها بطور لحظه ای گفت: رویکرد اصلی و اساسی مجموعه مدیریت پست بانک با نگرش پیش گیرانه و هدایت است و در جهت همسویی بیشتر با سیاستهای بانک مرکزی با انجام تغییرات مدیریتی طی ماههای گذشته، زمینه های پویایی، تعاملات و اتحاد و انسجام بیشتر از گذشته فراهم شده است.
همچنین محمد شهسوار رئیس گروه اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی در ادامه این نشست گفت: خدمات پست بانک بسیار ارزنده و درخور تقدیر است و هدف از برگزاری این نشست، توسعه همکاری ها با رویکرد حمایت بانک مرکزی از پست بانک است.
وی تصریح کرد: تفکر مدیران و کارکنان پست بانک بسیار فنی و تخصصی و در زمینه توسعه خدمات به تمامی اقشار جامعه است.
گفتنی است: در این نشست عادل قبادی زاده دیگر عضو هیات مدیره، اسدگرامی رئیس اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات و محمدسلمانی رئیس اداره کل حسابرسی داخلی پست بانک نیز به ترتیب درخصوص تسهیلات قرض الحسنه، اقدامات پیشگیرانه بازرسی و فعالیت های حسابرسی مطالبی را بیان کردند.

بررسی نمایید

بنر توافق نامه سطح خدمات پستی (SAL)

مصوبه و بنر توافق نامه سطح خدمات پستی در قسمت ویژه همکاران بار گزاری گردیده …