راهنماي ثبت نام در ليگ آنلاين مسابقات جام ديجيتال
راهنماي ثبت نام در ليگ آنلاين مسابقات جام ديجيتال

راهنمای ثبت نام در لیگ آنلاین مسابقات جام دیجیتال

ICTPRESS – واحد پشتیبانی جام دیجیتال ، راهنمای ثبت نام متقاضیان شرکت در نخستین لیگ آنلاین مسابقات بازی های رایانه ای جام دیجیتال را اعلام کرد.

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی