روز چهارشنبه اولین مجمع سهامداران شرکت پیشتازان پیشخوان بوشهر برگزار می گردد
روز چهارشنبه اولین مجمع سهامداران شرکت پیشتازان پیشخوان بوشهر برگزار می گردد

روز چهارشنبه مورخ ۹۱/۱۱/۲۵ اولین مجمع سهامداران شرکت پیشتازان پیشخوان بوشهر برگزار می گردد

قابل توجه کلیه سهامداران می رساند که در جلسه روز چهار شنبه در صورت عدم حضور مسئول دفتر نماینده باید وکالت محضری داشته باشد در غیر اینصورت برگ سهام صادر نمی شود .

دفاتری که عضو انجمن شده اند و پرونده خود را تکمیل نموده اند به صورت رایگان سهام شرکت پیشتازان پیشخوان بوشهر را دریافت می کنند و در جلسه روز چهارشنبه حضور بهم رسانند.

برای تاییده از تکمیل پرونده در انجمن بوشهر با شماره ۰۹۱۷۰۸۰۴۰۰۲ تماس حاصل فرمایید.

دستور کار جلسه :

۱ – مشخص کردن اهداف جدید بازار هدف

۲ – انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان

۳ ـ تقسیم سهام و تشکیل پرونده برای صدور برگ سهام

۴ ـ محدود کردن فروش سهام

محل و ساعت جلسه : روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ ساعت ۹ صبح , بوشهر خ فرودگاه دفتر عرب نیدی

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۹۱۷۱۷۳۲۶۳۶ تماس بگیرید.

 

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی