روش های چانه زنی از نظام مالیاتی کشور حذف می شود
روش های چانه زنی از نظام مالیاتی کشور حذف می شود

روش های چانه زنی از نظام مالیاتی کشور حذف می شود

تهران- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ورییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان آنکه، تعیین مالیات با روش های ریش سفیدی در دنیا حذف شده و نمی توان میزان مالیات را با حضور مودیان در جلسات و مذاکرات تعیین کرد، گفت: روش های چانه زنی از نظام مالیاتی کشور حذف می شود.

علی عسکریˈ روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ‌، افزود: روش های گذشته در نظام های نوین جایگاهی ندارد و باید ضمن توجه به حقوق مودیان،حداکثر تسهیلات روش تشخیص مالیات را براساس اظهار مودی فراهم کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی ادامه داد: در شرایط فعلی بسیاری از اظهارنامه هایی که در نظام مالیاتی ارایه می شود سفید بوده و تنها حاوی اطلاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی است.

وی با بیان آنکه‌، برخی مودیان میزان درآمد و سایر اطلاعات را ارایه نمی کنند، گفت: قرار است در آینده نیز با حفظ احترام به حقوق مودی تمام اختیارات به آنها برای ارایه اطلاعات داده شود اما اگراظهار نامه با اطلاعات سازمان امور مالیاتی مطابقت نکرد،معادل سازی می شود

عسکری افزود: تمام ظرفیت های قانونی در بستر طرح جامع مالیاتی میسر است و متناسب با آن اصلاحات در نظام مالیاتی انجام می شود.

اقتصام(۴)** ۹۱۴۱**۱۶۰۱

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …