رویانیان: ابلاغیه واگذاری مجری درگاه به اداره کل پست خراسان رضوی لغو گردد
رویانیان: ابلاغیه واگذاری مجری درگاه به اداره کل پست خراسان رضوی لغو گردد

رویانیان: ابلاغیه واگذاری مجری درگاه به اداره کل پست خراسان رضوی لغو گردد

دبیر کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: واگذاری مسؤولیت مجری درگاه استانی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در استان های کشور مغایر شرح وظایف مصوب است.

به گزارش پورتال کارگروه راهبری، در پی معرفی شرکت پست استان خراسان رضوی به عنوان مجری درگاه خدمات در استان؛ محمد رویانیان در نامه ای خطاب به استاندار خراسان رضوی اعلام کرد: برابر تبصره ۱ از بند۲ ماده۲ شرح وظایف مجری درگاه الکترونیک دفاتر پیشخوان خدمات دولت، مجری درگاه خدمات الکترونیک حق ارجاع و یا واگذاری تمام یا بخشی از وظایف تعیین شده به غیر را ندارد.
وی همچنین واگذاری مسؤولیت و وظایف مجری درگاه استانی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در استان های کشور را مغایر شرح وظایف مصوب ارزیابی کرده و این مطلب را قابل پذیرش ندانست.
دبیر کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان دولت ضمن تأکید بر اجرای مصوبات و ابلاغیه های کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان از صلاحی خواست ابلاغیه واگذاری مجری درگاه الکترونیک دفاتر پیشخوان خدمات در استان خراسان رضوی به اداره کل پست آن استان و همچنین تکلیف به دستگاه های خدمات دهنده استانی برای انعقاد قرارداد با اداره کل پست استان به عنوان مجری درگاه دفاتر پیشخوان لغو گردد.

بررسی نمایید

عضویت کانون کشوری پیشخوان دولت در کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس

به گزارش روابط عمومی کانون ؛ کمیته فناوری فراکسیون مجلس شورای اسلامی با هدف برطرف …