زمينه حضور بانک هاي ديگر در شبکه دفاتر پيشخوان فراهم مي شود
زمينه حضور بانک هاي ديگر در شبکه دفاتر پيشخوان فراهم مي شود

زمینه حضور بانک های دیگر در شبکه دفاتر پیشخوان فراهم می شود

با هماهنگی بانک مرکزی، کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بانک توسعه تعاون و با حمایت کارگروه راهبری عرصه رقابت در حوزه خدمات بانکی در دفاتر توسعه می یابد.

 

 

دکتر بزرگیان : هیچ تعلق و انحصاری وجود ندارد

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، دکتر بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری ریاست جمهوری و رییس کمیته تخصصی دولت الکترونیکی در جلسه کمیته تخصصی کارگروه راهبری و در مذاکره با نمایندگان بانک توسعه تعاون گفت: طی هفته جاری تفاهمنامه همکاری فی مابین امضا خواهد شد و فعالیت بانک توسعه تعاون در دفاتر توسعه خواهد یافت.
همچنین مقرر شد تا با همکاری بانک مرکزی امتیاز خدمات باجه بانکی نیز برای بانک توسعه تعاون مورد بررسی قرار گیرد.
در همین راستا سمیع نماینده بانک توسعه تعاون در این خصوص گفت: با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پذیره نویسی تعاونی فراگیر دفاتر پیشخوان دولت را به انجام رساندیم و در حال حاضر آمادگی توسعه خدمات در شبکه دفاتر پیشخوان دولت را داریم.
فلاح در حاشیه برگزاری جلسه کمیته تخصصی کارگروه راهبری گفت: دفاتر هوشیار باشند و به منافع مقطعی توجه نکنند.
وی با بیان اینکه فعالیت های اصولی کانون کشوری که به همت اعضای هیأت مدیره در دست پیگیری است یک ساختار منسجم را با رویکرد منافع حداکثری برای دفاتر دنبال می کند فلذا دفاتر به منافع زودگذر که با هدف تخریب ساختارهای ایجاد شده به دفاتر تزریق می گردد توجه نکنند.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …