سردار دقیقی: خدمات ساتا از طریق کلیه دفاتر پیشخوان قابل ارائه است
سردار دقیقی: خدمات ساتا از طریق کلیه دفاتر پیشخوان قابل ارائه است

سردار دقیقی: خدمات ساتا از طریق کلیه دفاتر پیشخوان قابل ارائه است

مدیر عامل سازمان خدمات تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) در حاشیه مراسم افتتاح طرح برون سپاری خدمات الکترونیکی تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در اولین دفتر پیشخوان دولت در استان تهران اعلام کرد: خدمات تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از طریق کلیه دفاتر پیشخوان قابل ارائه است.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی کانون سراسری، سردار حسین دقیقی اظهار داشت:‌ یکسان سازی ارائه خدمات هدفی خوب و قابل قبول است و برنامه مدنظر ما استفاده از ظرفیت کلیه دفاتر پیشخوان دولت برای ارائه خدمات ساتا می باشد؛ لیکن با توجه به در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی نیروهای مسلح، در حال مذاکره با دفاتر پیشخوان برای ارائه خدمات ساتا از طریق دفاتر مذکور طی مراحل گزینشی خاص هستیم

بررسی نمایید

کاهش استعلامات فرایند تمدید پروانه بهر ه برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان

با  پیشنهاد انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر،  استعلامات حسن انجام کار  از  …