سلامتی برای همه

مدیران محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر
با سلام
با توجه به تعدد مراجعه مشتریان به دفاتر پیشخوان دولت در جهت پیشگیری از انتقال بیماری های ویروسی خصوصا ویروس کرونا موارد زیر تاکید می گردد.
۱=همکارانی که اعلائم سرما خوردگی دارند به هیچ عنوان در محل کار حاضر نشوند.
۲=با استفاده از پنل شیشه ای و یا تلق قابل شستشو بروی باجه از هم نفس شدن با مشتری خودداری شود.
۳=از خودکار مشترک بین همکاران و نیز مشتریان استفاده نشود
۴= در محل کار از دستکش یکبار مصرف استفاده شود.
۵=حداقل هر یکساعت زمانی را برای شستشوی دست ها و هر دو ساعت شستشوی صورت با اب و صابون اختصاص دهید.
۶= از ژل و مواد استریل کننده حاوی الکل برای تمیز کردن میز کار موس و کیبورد و خودکار استفاده شود.
۷= از دریافت گوشی همراه مشتری جهت تنظیمات خود داری کنید .
۸= احراز هویت مشتریان را با قرار دادن کارت ملی در کنار صورت متقاضی توسط مشتری انجام دهید و اگر قرار است مدرکی اسکن شود از مرطوب نبودن ان اطمینان داشته باشد بعد از اسکن اسکنر را برای مشتری بعدی با مواد الکلی تمیز کنید .
۹=حدالامکان سعی شود پوز دریافت وجوه در روی میز کار و توسط مشتری کارت و رمز وارد شود.
۱۰= از نمد آغشته به مواد ضد عفونی کننده الکل دار و یا آب ژاول(وایتکس) جهت استفاده مشتری در سرویس های لایو اسکن و نیز پوز استفاده شود.

۱۱= سعی شود دستگاه های آب خوری تا اطلاع ثانوی از محل مشتریان دور باشد (استفاده نشود) و پرسنل
نیز از بطری ابمعدنی یا لیوان های مخصوص به خود استفاده کنند.
۱۲=از سطل های اشغال درب دار با کیسه زباله مناسب استفاده شده و کیسه های پر شده را بنحو مناسب بسته شود.
۱۳=تهویه مناسب در دفتر مورد استفاده قرار گیرد بنحوی که هوای داخل به بیرون هدایت شود.
۱۴=استفاده از ماسک مناسب برای پرسنل دارای بیماری های نقص سیستم ایمنی بدن الزامی است.
۱۵- استفاده از گوشی های ثابت مشترک را کاهش دهید و در صورت ضرورت با دستمال ،دهنی و گوشی انرا بپوشانید.
۱۶- استفاده از لامپ های uvc صرفاً برای ساعات تعطیلی دفتر توصیه میگردد.
۱۷- از دست دادن با همکاران ، دوستان ، مشتریان خود داری گردد.
۱۷- با مراکز بهداشتی محل خود جهت تشریک مساعی در پیشگیری از انتشار ویرویس همکاری نمائید.

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی

Devin White Jersey