سهام قطعی دفاتر به آنها پرداخت می شود
سهام قطعی دفاتر به آنها پرداخت می شود

سهام قطعی دفاتر به آنها پرداخت می شود

رییس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در خصوص فعالیت های هلدینگ کشوری با بیان اینکه برگه های سهام اولیه دفاتر به تشکل ها و شرکت های استانی تحویل داده شده است در خصوص مبلغ پنج میلیون ریالی خرید سهام دفاتر خطاب به سهامداران گفت: برگه رسید سهام آماده و با طی فرآیندهای ثبت شرکت ها سهام قطعی دفاتر به آنها تقدیم خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، فلاح افزود: بخش مالی شرکت با همکاری مجموعه های حسابرسی در حال بررسی عملکرد شرکت ها می باشد.
وی یادآوری کرد: درسال ۹۲ ضمن ارائه تراز مصوب شرکت، نسبت به فعالیت های شرکت با حضور مجموع سهامداران در کل کشور طی همایشی، مراتب را به اطلاع این عزیزان خواهیم رساند.
وی خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد زیرساخت های شبکه دفاتر پیشخوان دولت زحمات زیادی کشیده شده است و امیدواریم خبرهای خوشی را به دفاتر در این خصوص ارائه کنیم.
وی ضمن تشکر از دفاتر بابت اعتماد آنها گفت: امانتدار شما بوده ایم و اعضای هیأت مدیره کانون و هلدینگ طی جلسات مشترک، نشیب و فراز سنگینی را طی کرده اند اما به امید خداوند با به بار نشستن این زحمات دفاتر می توانند به سازمان اقتصادی منسجم خود در کشور تکیه کنند.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …