شركت پرداخت الكترونيك سامان كيش
شركت پرداخت الكترونيك سامان كيش

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش

دبیرخانه کارگروه راهبری: در ارتباط با درج مطلبی درباره انعقاد تفاهم نامه سامان کیش با سامانه دفاتر پیشخوان در سایت آن شرکت به اطلاع می رساند کمیته مطالعات راهبردی و بررسی های فنی دفاتر پیشخوان هیچ گونه ارتباطی با کارگروه راهبری ندارد.

دبیرخانه کارگروه راهبری: در ارتباط با درج مطلبی درخصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت سامان کیش با سامانه تدارکات الکترونیک دفاتر پیشخوان دولت(ستاد) در سایت آن شرکت به اطلاع می رساند کمیته مطالعات راهبردی و بررسی های فنی دفاتر پیشخوان هیچ گونه ارتباطی با کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات و کارگروه های استانی ندارد.
در ادامه نیز این دبیرخانه خاطرنشان می کند کلیه تفاهم نامه ها در حوزه پیشخوان خدمات بایستی با هماهنگی کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی صورت پذیرد و کلیه مسؤلیتهای حقوقی این امر به عهده آن شرکت می باشد.
همچنین در پایان از این شرکت خواسته شده نسبت به اصلاح خبر مزبور اقدام نماید.
.
.
در پاسخ شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش آمده است سامانه مورد اشاره مستند به قرارداد فی مابین این شرکت و شرکت پیشخوان ارتباطات جهت همکاری در ارائه خدمات اینترنتی می باشد و نسبت به اصلاح آن خبر اقدام لازم صورت می گیرد.

بررسی نمایید

آموزش سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر می رساند  در جهت ارائه …